Навчання за вказаною темою проведено Вінницьким обласним центром соціальних служб 15 січня. Це – одноденний тренінг, який відкриває цикл з п’яти тренінгів, що будуть проведені незабаром для працівників закладів та установ, які надають соціальні послуги у громадах області. Тренінг спрямований на усвідомлення, актуалізацію, формування комунікативних навичок, конструктивного вирішення конфліктів та керування стресами.

Учасники опрацювали теоретичну інформацію та практичні вправи щодо міжособистісного спілкування, що спрямовані на встановлення контакту, налагодження спілкування з іншими людьми. Також увагу приділено невербальному спілкуванню, розвитку вмінь слухати і чути, оволодінню технікою «Я-повідомлення». Фахівці зацікавлено працювали в онлайн групах, опановували навички ефективного спілкування та висловлювання своїх думок та почуттів.

Під час ділової гри «Потерпілі кораблетрощу», учасники самостійно працювали над порятунком віртуальної команди, завдяки чому усвідомили важливість прийняття узгодженого групового рішення і обрання лідера, який готовий взяти на себе відповідальність та призначити компетентних у галузі географії та психології помічників.

Опрацювання блоку «Вирішення конфліктних ситуацій» привело фахівців до розуміння, що конфлікт підкреслює різноманітність точок зору, дає додаткову інформацію, допомагає виявити більшу кількість альтернатив або проблем.

Учасники заходу зробили висновок, що в ідеальному випадку конфлікт підказує стиль поведінки кожної сторони. Застосовуючи презентований матеріал, учасники гуртом виконали практичну вправу щодо ефективного вирішення реальної конфліктної ситуації, яка, на жаль, часто повторюється у соціальній роботі.

На заключному етапі навчання учасники ознайомилися зі здатністю особистості самостійно регулювати свій психічний та фізичний стан, емоції і почуття, відчувати себе комфортно у своєму тілі. Також слухачів заходу зацікавили техніки ведення щоденника емоційних станів та трек корисних звичок, які варто впроваджувати в повсякденне життя.

Набуті знання стануть у нагоді спеціалістам не лише у вдосконаленні особистісних якостей, необхідних у ситуаціях взаємодії з партнерами із соціальної роботи та отримувачами соціальних послуг, а й у звичному колі щоденного спілкування.

01