У січні працівниками Вінницького обласного центру соціальних служб у онлайн режимі проведено цикл з п’яти одноденних тренінгів.

23 січня практичним психологом Вінницького обласного центру соціальних служб Миколою Ільчуком проведено тренінг «Вікові особливості розвитку дитини. Затримка психічного розвитку». Для фахівців із соціальної роботи та психологів є важливим цілісне уявлення та практичне розуміння принципів та закономірностей розвитку людини і його порушень.

Учасники навчання опрацювали періодизацію та особливості розвитку людини. Під час практичних завдань була можливість розібрали, як допомогти родинам, в яких виховуються діти із затримкою психічного розвитку чи розумовою відсталістю.

25 січня навчання фахівців продовжила начальник відділу організації навчальних заходів для сімейних форм виховання Світлана Чижик. На тренінгу «Методи виховання та їх застосування» були розглянуті стилі сімейних взаємин, їх вплив на розвиток та формування особистості дітей; причини (фактори), які ускладнюють поведінку дітей чи заважають її змінити.

Під час розгляду кейсів зроблено акцент на тому, що поведінка дитини у більшій мірі вказує на її потреби та рівень їх задоволення. Учасники навчання відзначили, що найдієвішим способом підтримки бажаної поведінки є заохочення, яке орієнтує дітей на гарні вчинки та закріплює їх.

30 січня цикл одноденних тренінгів завершений темою «Емоційна сфера особистості. Допомога дитині у подоланні втрат». Тренінг провела практичний психолог Роксана Пилявець.

Різні емоційні реакції дають можливість нам переживати повноту життя. Емоції – це складні та багатогранні переживання, які відіграють ключову роль у житті людини. Вони переплітаються з нашими думками, впливають на наші рішення та формують нашу особистість. Емоції можна ігнорувати, але вони не зникнуть від цього, тому важливо навчитися розумно керувати ними.

Під час тренінгу учасники вчилися розуміти власні емоції, розрізняти їх, відстежувати їх сигнали в тілі, приймати їх і вміти аналізувати, як реакції впливають на поведінку, і, як наслідок, усвідомлювати та формувати стратегії поведінки.

Ці та інші знання вкрай необхідні для практичної діяльності надавача соціальних послуг під час підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, особливо сімей з дітьми та сімей з вразливих категорій.

До кожної теми тренери підготували роздаткові матеріали, які можуть бути використані у практичній роботі з отримувачами соціальних послуг

Наступний цикл одноденних тренінгів планується у березні 2024 року.

01