Професійна підготовка та навчання фахівців є основою для забезпечення якісного та ефективного надання соціальних послуг.

Послуга соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування є однією з форм державної підтримки сім’ї в інтересах дитини.

Ця послуга обов’язкова для функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу закріплена законодавчо. Вона включає комплекс заходів, що передбачає допомогу у створенні та підтримці позитивного соціально-психологічного клімату в сім’ї, адаптації дитини в нових умовах, створенні належних умов для забезпечення індивідуальних потреб кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, у розвитку та вихованні, захист майнових, житлових та інших прав дитини, сприяння навчанню та розвитку дитини, у створенні та забезпеченні умов для пріоритетного права дитини на усиновлення, підготовку дитини до виходу із сім’ї, в тому числі до самостійного життя.

У 2023 році 60 фахівців із соціальної роботи, психологів, завідувачів відділень соціальної роботи пройшли навчання за темою «Встановлення опіки, піклування, створення та забезпечення діяльності прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу».

Оскільки головним принципом роботи з сім’ями, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування є індивідуальний підхід до кожної дитини, фахівці, опрацьовуючи навчальний випадок, вчились визначати конкретні потреби дітей та складати план заходів для задоволення визначених потреб, який допоможе прийомним батькам, батькам-вихователям, опікунам/ піклувальникам забезпечити необхідні умови розвитку, виховання, навчання та захисту прийомних дітей.

001