Підвищення кваліфікації фахівців, що працюють в соціальній сфері дає можливість розширювати й поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і навики на рівні вимог, які диктує нам сьогодення.

Постійна робота над собою, поглиблення знань з тих чи інших питань, які стосуються соціальної роботи, дозволяє надавачам соціальних послуг під час підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, особливо сімей з дітьми та сімей з вразливих категорій.

З метою поновлення базових знань для працівників, які надають соціальні послуги сім’ям та особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, працівниками обласного центру щорічно проводиться декілька циклів одноденних навчально-практичних тренінгів. До даного циклу входить 5 навчальних модулів за темами:
- «Ефективне спілкування та подолання конфліктних ситуацій»;
- «Розуміння індивідуальних потреб дітей. Формування прив’язаності»;
- «Вікові особливості розвитку дитини. Затримка психічного розвитку»;
- «Методи виховання та їх застосування»;
- «Емоційна сфера особистості. Допомога дитині у подоланні втрат».

Під час тренінгів учасники мають опанувати і правила позитивного спілкування, і навчитись розрізняти та розуміти власні потреби і потреби дітей. Важливою навичкою є зрозуміння чи відповідає рівень розвитку дитини її віку. Учасники, виконуючи практичні завдання, вчяться підібрати методи виховання дитини відповідно до її потреб, в тому числі висловлених через складну поведінку, а також надавати дитині, яка зазнала втрат, допомогу у їх подоланні.

Завдяки навчанню учасники не тільки отримують теоретичні знання за вказаною тематикою, а й мають можливість обговорити запропоновані ситуацій та поділитися власним досвідом.

До кожної теми тренери готують роздаткові матеріали, які можуть бути використані у практичній роботі з отримувачами соціальних послуг.

У 2023 році у 10 навчально-практичних тренінгах взяли участь 238 фахівці.

Програми вказаних тренінгових занять розроблено працівниками Вінницького обласного центру соціальних служб у 2019-2020 роках з метою підготовки працівників до практичної роботи в першу чергу з сім’ями, в яких виховуються діти.

У січні 2024 року завершився перший цикл одноденних тренінгів для 26 фахівців із соціальної роботи та психологів територіальних громад Вінницької області. Наступний цикл одноденних тренінгів планується у березні 2024 року.

01